top of page

DOKUMEN YANG DIPERLUKAN UNTUK
PENCARI KERJA/ PEKERJA/ CALON : 

  1. Pasport MRP dengan tempoh sah laku minimum 2 tahun.

  2. Salinan sijil kelayakan pendidikan.

  3. Sijil latihan/pengalaman. (JIKA DIPERLUKAN OLEH MAJIKAN)

  4. 12 kiraan gambar terbaru bersaiz PP.

  5. Sijil kesihatan daripada institusi kesihatan yang disahkan.

  6. Maklumat peribadi. (Biodata)

  7. Sijil latihan orientasi.

  8. Dokumen Lain yang Diperlukan mengikut keperluan Majikan & Negara Destinasi.

bottom of page