top of page

BURUH

BURUH

Dasar ringkas dan tujuan

Mengenal pasti isu hak buruh, seperti buruh paksa atau diskriminasi. Dan kami sedar sepenuhnya bahawa semua hak buruh dilaksanakan sepenuhnya untuk kebajikan mereka.

Skop

Skop Pengambilan dan Pemilihan adalah sangat luas dan ia terdiri daripada pelbagai operasi. Sumber dianggap sebagai aset paling penting kepada mana-mana organisasi. Oleh itu, mengupah sumber yang betul adalah aspek paling penting dalam Pengambilan.

Elemen dasar

Terdapat dua aspek yang perlu dipertimbangkan untuk kesihatan dan keselamatan pekerja. Mereka boleh dinyatakan sebagai tindakan pencegahan dan pengurusan Kecemasan.

bottom of page