top of page

ETIKA

ETIKA

Dasar ringkas dan tujuan

Pengambilan beretika menggalakkan pengiklanan dan persaingan perniagaan yang adil, tiada kelebihan yang tidak wajar daripada pekerja. Dasar etika kami mengekalkan hak pekerja bersama-sama dengan kepuasan pelanggan dengan mengikuti pengambilan beretika.

Skop

Menjadi syarikat yang bertanggungjawab skop operasi etika kami adalah seperti; Kejujuran, Integriti, Memegang janji dan kelayakan amanah, mematuhi undang-undang, adil dalam operasi, reputasi dan moral, kepimpinan, akauntabiliti.

Elemen dasar

Etika adalah asas syarikat kami, Kami telah menganggap bahawa tingkah laku beretika yang baik mencerminkan amalan perniagaan pintar. Kami telah mengekalkan keuntungan kami sambil menetapkan bar yang tinggi untuk membuat sumbangan positif kepada masyarakat. kami telah menetapkan dasar yang berbeza untuk operasi beretika; Hormat, penghormatan, integriti, tumpuan pelanggan, berorientasikan hasil, semangat mengambil risiko, ketekunan .

bottom of page