top of page

SISTEM PENGURUSAN KAMI

Polisi ringkas dan Tujuan

Organisasi kami prihatin dengan menangani kerja paksa dan menambah baik pengambilan

perjalanan seorang pekerja asing dengan keutamaan tertinggi. Kami memastikan bahawa setiap hak pekerja terpelihara mengikut tatakelakuan Pengambilan Etika.

SKOP

Sistem pengurusan merangkumi semua perspektif berkenaan pekerja serta pengurusan agensi berkaitan, yang merangkumi perancangan sumber manusia, pesanan kerja, pengambilan dan pemilihan, orientasi dan induksi, latihan dan pembangunan, penilaian prestasi, perancangan dan imbuhan pampasan, motivasi, kebajikan, kesihatan dan keselamatan serta perhubungan industri.

Elemen Dasar

Terdapat empat aspek yang perlu dipertimbangkan dalam sistem pengurusan, perancangan, pelaksanaan dan operasi, penyemakan dan tindakan pembetulan, Kajian semula pengurusan.

Perancangan

Mengenal pasti aspek dan kawalan operasi, mengenal pasti keperluan undang-undang dan keperluan lain, memenuhi objektif dan sasaran.

Pelaksanaan dan Operasi

Semasa pelaksanaan; keperluan organisasi ditakrifkan, komunikasi dalaman dan pelaporan dilakukan bersama dengan komunikasi luaran dan pemprosesan dokumen yang cekap dilakukan.

Semakan dan tindakan pembetulan

Semasa pelaksanaan; keperluan organisasi ditakrifkan, komunikasi dalaman dan pelaporan dilakukan bersama dengan komunikasi luaran dan pemprosesan dokumen yang cekap dilakukan.

Semakan Pengurusan 

Tinjauan semakan dan maklum balas dikumpul selepas menyediakan perkhidmatan dan rekod disimpan  untuk rujukan dan penambahbaikan masa hadapan oleh pasukan pakar kami.

bottom of page