top of page
Screen Shot 2023-10-05 at 12.58.24 AM.png

1. PRA KEBENARAN

Selepas menerima Surat Permintaan yang dibenarkan daripada syarikat masing-masing, dokumen tersebut dibentangkan untuk pra-kebenaran / kelulusan buruh kepada Jabatan Buruh di Nepal, yang kemudiannya menganalisis dokumen dan meluluskan untuk pemprosesan selanjutnya. 

Proses ini boleh mengambil masa sehingga 3 hari

bottom of page