top of page

KESIHATAN 
&

KESELAMATAN

KESIHATAN DAN KESELAMATAN

Dasar ringkas dan tujuan

Subas Human Resources Pvt. Ltd. menjamin peruntukan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Semua pekerja mahu dan berhak mendapat tempat kerja yang selamat dari segi fizikal dan emosi, di mana mereka boleh menumpukan pada tanggungjawab kerja mereka dan memperoleh sedikit pemenuhan, daripada bimbang tentang keadaan berbahaya, gangguan atau diskriminasi. Kami sedar sepenuhnya tentang kesihatan dan keselamatan pekerja.

Skop

Dasar kesihatan dan keselamatan meliputi semua aspek seperti pekerja, rakan sekerja, saudara mara mereka, wakil perubatan, tempat kerja & pusat-pusat latihan.

Elemen dasar

Terdapat dua aspek yang perlu dipertimbangkan untuk kesihatan dan keselamatan pekerja. Mereka boleh dinyatakan sebagai tindakan pencegahan dan pengurusan Kecemasan.

Pencegahan atindakan

Kemalangan berlaku dalam pelbagai cara tetapi paling kerap boleh dikesan kembali kepada salah satu daripada dua faktor asas: kejahilan atau kecuaian. Ya, kami prihatin dengan keselamatan pekerja dan keselamatan orang lain di sekeliling mereka. Untuk mengawal bahaya di tempat kerja, menghapuskan atau mengurangkan risiko kami telah menetapkan mengikut langkah pencegahan sewajarnya;

 • mengelakkan risiko

 • menilai risiko yang tidak dapat dielakkan

 • memerangi risiko di sumber

 • menyesuaikan kerja dengan individu, terutamanya mengenai reka bentuk tempat kerja, pilihan peralatan kerja dan pilihan kaedah kerja dan pengeluaran, dengan tujuan, khususnya, untuk mengurangkan kerja membosankan dan kerja pada kadar kerja yang telah ditetapkan dan untuk mengurangkan kesannya terhadap kesihatan

 • menyesuaikan diri dengan kemajuan teknikal

 • menggantikan yang berbahaya dengan yang tidak berbahaya atau yang kurang berbahaya

 • membangunkan dasar pencegahan keseluruhan yang koheren yang meliputi teknologi, organisasi kerja, keadaan kerja, hubungan sosial dan pengaruh faktor yang berkaitan dengan persekitaran kerja

 • memberi keutamaan langkah perlindungan kolektif berbanding langkah perlindungan individu

 • memberi arahan yang sewajarnya kepada pekerja.

PENGURUSAN KECEMASAN

Pengurusan kecemasan ialah pengaturan kami untuk menangani semua aspek kemanusiaan kecemasan (kesediaan, tindak balas, mitigasi dan pemulihan). Matlamatnya adalah untuk mengurangkan kesan berbahaya daripada semua bahaya, termasuk bencana.

 • Bantuan teknikal tersedia untuk membaiki kebocoran, kerosakan dan pemadaman secepat mungkin.

 • Pelan pemindahan yang dipasang pada dinding setiap tingkat dan dalam talian.

 • Kit pertolongan cemas yang berstok penuh di lokasi yang sesuai.

 • Alat pemadam api diletakkan di lokasi yang boleh diakses.

Sekiranya berlaku kematian pekerja asing yang tidak dijangka di tempat kerja jauh dari rumah atau sebarang pertanyaan/kebimbangan kecemasan lain, kami mempunyai talian hubungan khusus yang berasingan ;

 • Talian Kecemasan/ Hotline : +977-1-5244743

 • Telefon khusus aduan : +9779805678362

 • E-mel khusus aduan:rungutan@subasmail.com

bottom of page