top of page

PERSEKITARAN

PERSEKITARAN

Dasar ringkas dan tujuan

Persekitaran yang bersih adalah penting untuk kehidupan yang sihat. Pencemaran membawa kepada bahaya yang berbeza untuk kita serta semua makhluk hidup yang masih hidup dalam persekitaran yang sama. Oleh itu kita harus memastikan alam sekitar kita bersih dan dilindungi, kita sedar tentang akibat pencemaran dan menjadi sebahagian daripada masyarakat yang bertanggungjawab, kita komited sepenuhnya untuk meminimumkan pencemaran.

Skop

Menghapuskan sisa dan pelepasan, Memaksimumkan penggunaan sumber dan produktiviti yang cekap, Meminimumkan aktiviti yang mungkin menjejaskan keseronokan sumber oleh generasi akan datang.

Elemen dasar

Terdapat unsur-unsur berbeza yang perlu dipertimbangkan untuk peningkatan alam sekitar, sebagai bahagian persekitaran yang bertanggungjawab seperti Sosial & pembangunan ekonomi, Pengurusan sumber asli & guna tanah bersepadu, sistem Infrastruktur dan menjalankan program kesedaran tentang alam sekitar kepada kakitangan pejabat dan orang awam juga.

bottom of page