top of page

SISTEM ANALISIS DATA KAMI

Mengikut rekod kami, Dari 2010 HINGGA 2022, Seramai 13,379 pekerja telah ditempatkan, antaranya seramai 199 (1.48%) pekerja telah dikembalikan & purata % kepuasan pelanggan kami ialah 98.5 %

Carta di atas menunjukkan jumlah bilangan calon/pekerja yang ditempatkan melalui SHR mengikut tahun dari 2010 hingga 2022. 

Carta di atas menunjukkan jumlah bilangan  calon/pekerja kembali daripada jumlah yang ditempatkan melalui SHR mengikut tahun dari 2010 hingga 2022. 

Carta di atas menunjukkan % kepuasan Pelanggan mengikut tahun dari 2010 hingga 2022 berdasarkan ulasan & maklum balas yang diterima daripada pelanggan kami 

bottom of page