top of page
LOGO SHR

DASAR TIADA YURAN KAMI

Kami sebagai pengikut Tatakelakuan Pengambilan Etika, Kami komited untuk melaksanakan dasar Tanpa Yuran dengan ketat semasa pengambilan pekerja. Kami komited untuk mengambil pekerja secara beretika dengan mengikut dasar yang disenaraikan di bawah; 

  • Kami mempunyai dasar pengambilan yang jelas dan Telus yang melarang pengecasan yuran pengambilan semasa merekrut pekerja

  • Kami memaklumkan pencari kerja melalui iklan jawatan dan proses temu duga bahawa mereka tidak perlu menanggung sebarang kos pengambilan dan penempatan.

  • Hadiah kepada atau daripada pembekal dan pelanggans tidak berlebihan dalam kos dan kekerapan Rasuah atau kaedah mereka mendapatkan kelebihan yang tidak wajar atau tidak wajar tidak dijanjikan, ditawarkan, dibenarkan, diberikan atau diterima.

  • Kami memastikan tiada pekerja dipaksa membayar yuran pengambilan melalui Program simpanan, deposit, bon, potongan kepada sebarang bentuk orang tengah/ejen.

  •  Tiada pekerja perlu membayar untuk penempatan kerja. Kos pengambilan perlu ditanggung oleh MAJIKAN bukan oleh pekerja. 

  • Kos pengangkutan dan penginapan untuk membawa pekerja ke tempat kerja tidak dibayar oleh pekerja secara langsung atau tidak langsung, Kos pengangkutan dan penginapan perlu ditanggung oleh MAJIKAN. 

bottom of page