top of page

DOKUMEN YANG DIPERLUKAN UNTUK 

MAJIKAN/ PELANGGAN/ SYARIKAT :

1. SURAT TUNTUTAN : 

Prinsip ini secara rasmi akan membenarkan untuk mengeluarkan surat permintaan yang memihak kepada Subas Human Resources Pvt Ltd di mana perkara berikut harus dinyatakan dengan jelas; kategori pekerjaan, bilangan pekerja yang diperlukan i. e. Dari segi kategori, gaji bulanan menyatakan nama mata wang, tempoh kontrak dan kemudahan lain untuk pekerja di tapak seperti makanan, rawatan perubatan dan penginapan. Dalam kebanyakan kes, yang diberikan secara percuma atau elaun alternatif yang perlu dibayar sebagai gantinya. Surat tuntutan ini mesti disahkan dengan sewajarnya oleh Kementerian Luar Negeri dan Dewan Perniagaan & Perindustrian dan akhirnya disahkan oleh Kedutaan Nepal yang ada di negara pekerjaan.

2. SURAT KUASA : 

Prinsip itu akan melesenkan Subas Human Resources Pvt Ltd dengan surat kuasa wakil yang membenarkannya untuk menjalankan pembekalan tenaga kerja Nepal, termasuk memenuhi formaliti yang diperlukan berkaitan dengan pasport, visa daripada kedutaan masing-masing, pemeriksaan perubatan dsb. yang berkaitan secara langsung dengan perdagangan. Surat Kuasa Wakil mesti disahkan oleh Kedutaan Nepal yang ada di negara tempat bekerja dan disahkan oleh Dewan Perniagaan & Perindustrian dan Kementerian Luar Negeri.

3. KONTRAK PEKERJAAN : 

Pengetua akan memberikan pekerja kontrak pekerjaan di mana perkara berikut harus dinyatakan dengan jelas: waktu bekerja, lebih masa, cuti, tempoh percubaan, penyediaan tempat tinggal, rawatan perubatan dan katering dsb. Kontrak Pekerjaan mesti disahkan dengan sewajarnya oleh Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Dewan Perniagaan & Industri dan akhirnya disahkan oleh Kedutaan Nepal yang wujud di negara pekerjaan.

4. PERJANJIAN ANTARA PIHAK : 

Perjanjian ini dibuat antara Subas Human Resources Pvt Ltd dan Syarikat Majikan, pada kepala surat Syarikat Majikan yang menyatakan dengan jelas dan tepat tentang semua terma dan syarat mengenai pengambilan tenaga kerja dari Nepal.

5. SURAT JAMINAN : 

Surat Jaminan ini akan dikeluarkan untuk pengambilan pekerja yang diperlukan oleh majikan yang menyatakan bahawa pekerja yang diambil melalui Subas Human Resources Pvt Ltd, Kathmandu, Nepal hanya akan diambil bekerja di negara yang disebut dalam surat Permintaan dan kami memberi jaminan bahawa mereka akan tidak diambil bekerja/ atau dihantar ke mana-mana negara atau tempat lain.

bottom of page