top of page

हाम्रा नीतिहरू

SUBAS Human Resources Pvt LTD, सम्बन्धित कानून र अन्य आवश्यकताहरू लागू गर्दा तल उल्लिखित हाम्रा नीतिहरूलाई कडाइका साथ पालना गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छ।

१. 

२. 

३.

४।

५.

माथि उल्लिखित नीतिहरू संगठनमा औपचारिक र अनौपचारिक प्रशिक्षण मार्फत सबै कर्मचारीहरूलाई सूचित गरिन्छ।

bottom of page