top of page

ग्यालरीले हाम्रो कम्पनी गतिविधिहरू देखाउँदै

SHR Village Campaign बाट झलकहरू

नैतिक भर्तीमा SHR सार्वजनिक जागरूकता अभियानबाट झलकहरू

मिडियामा SHR विज्ञापनको झलक

प्रतिक्रिया सर्वेक्षणको लागि तैनाथ कार्यकर्ताहरूसँग SHR बैठकको झलकहरू

SHR पूर्व-अन्तर्वार्ता अभिमुखीकरणबाट झलकहरू

SHR पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरणबाट झलकहरू

bottom of page