top of page

हाम्रो डाटा विश्लेषण प्रणाली

हाम्रो रेकर्ड अनुसार, २०१० देखि २०२२ सम्म, जम्मा १३,३७९ कामदारहरू खटिएका थिए, जसमध्ये कुल १९९ (१.४८%) कामदार फिर्ता भएका थिए। हाम्रो औसत ग्राहक सन्तुष्टि % 98.5 % हो

माथिको चार्टले 2010 देखि 2022 सम्म SHR मार्फत तैनाथ गरिएका उम्मेदवार/कामदारहरूको कुल संख्या देखाउँछ। 

माथिको चार्टले कुल संख्या   2010 देखि 2022 सम्म SHR मार्फत तैनाथ गरिएका कुलमध्ये उम्मेदवार/कामदारहरू फर्किए। 

माथिको चार्टले 2010 देखि 2022 सम्मको समीक्षा र amp; हाम्रा ग्राहकहरुबाट प्राप्त प्रतिक्रिया 

bottom of page